[HƯỚNG DẪN] Đăng nhập game Kỷ Nguyên Thiên Sứ

Thứ 5 ngày 26/07/2019
[HƯỚNG DẪN] Đăng nhập game Kỷ Nguyên Thiên Sứ
 
- Bước 1: Tìm biểu tượng VGP ở góc trái màn hình
- Bước 2: Đăng kí tài khoản
Có thể sử dụng tài khoản chơi nhanh hoặc liên kết Facebook để tạo tài khoản
- Bước 3: Chọn thay đổi thông tin tài khoản
- Bước 4: Điền mật khẩu để thay đổi thông tin
Lưu ý bước 4 cần nhớ kĩ mật khẩu đã đặt để đăng nhập đổi thông tin
- Bước 5: Điền đẩy đủ các thông tin của tài khoản (số điện thoại, email, cmnd...)