【TÍNH NĂNG】 NÂNG CẤP THÁNH KHÍ - GIA TĂNG SỨC MẠNH

TÍNH NĂNG NÂNG CẤP THÁNH KHÍ - GIA TĂNG SỨC MẠNH

 Lực Chiến là 1 yếu tố chủ chốt để khẳng định vị trí của mình tại Kỷ Nguyên Thiên Sứ
 Nâng cấp thánh khí là 1 trong những cách gia tăng lực chiến.
Người chơi có thể nâng cấp thánh khí bằng các điểm vận may.
 Ngoài ra còn có thể tùy chọn hiệu ứng: Choáng, Cố Thương, Phản Đòn, Giảm Tốc