【TÍNH NĂNG】 TẦM BẢO - KHO BÁU RỒNG THIÊNG

TÍNH NĂNG TẦM BẢO - KHO BÁU RỒNG THIÊNG

Bạn có thể dùng Kim Cương để "quay" ra kho báu rồng thiêng: Kho báu hoàng kim, các loại đá siêu cấp, Vòng Tử Thần, Trang bị thần trang đỏ... chỉ có duy nhất tại Kho báu Rồng thiêng.

Ngoài ra mỗi lần quay còn được tích điểm, đủ điểm sẽ được đổi các trang bị vô cùng hấp dẫn có trong shop tích điểm