【TÍNH NĂNG】 HỆ THỐNG THÚ CƯỠI SIÊU BÁ ĐẠO

https://www.facebook.com/knts.vgplay.vn/videos/1638805272917628/?t=4

【TÍNH NĂNG】 HỆ THỐNG THÚ CƯỠI SIÊU BÁ ĐẠO

⚔️ Hệ thống Thú cưỡi được xem là một phần không thể thiếu của các Hiệp sĩ trên con đường chinh phục các vùng đất mới trong Kỷ Nguyên Thiên Sứ
⚔️ Mỗi thú cưỡi đều có kỹ năng và thuộc tính khác nhau. 
⚔️ Nâng cấp thật nhiều thú cưỡi để có thể làm đa dạng bộ sưu tập Thần Thú của mình.